Opšte informacije

OTKAZ UGOVORA OD STRANE putnika/stranke, klijenta, gosta:

 

Pre početka aranžmana:

Gost/Stranka ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti HOTEL na način kako je zaključen Ugovor.

 

Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada HOTELU, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

 1. Ukoliko gost/stranka blagovremeno otkaže aranžman (90 do 45 dana) HOTEL ima pravo zadržavanja administrativnih troškova (3.000 RSD) – Zakon o zaštiti potrošaca Član 99, stav 1 i 2.
 • 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka aranžmana,
 • 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka aranžmana,
 • 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka aranžmana,
 • 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka aranžmana,
 • 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka aranžmana,
 • 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku aranžmana.

 

 1. Za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor (za pojedinačne slučaje u okviru ekskurzije, primenjivaće se prva navedena skala ove tačke)
 • 5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka aranžmana,
 • 20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka aranžmana ,
 • 50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka aranžmana,
 • 80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka aranžmana,
 • 100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku aranžmana.

 

Gost/stranka je u obavezi HOTELU nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove smeštaja, ili organizacije putovanja, prevoza… itsl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:

 • iznenadne bolesti gosta/stranke, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre gosta/stranke, usvojenika i usvojioca,
 • smrti gosta/stranke, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre gosta/stranke, usvojenika i usvojioca,
 • poziva za vojnu vežbu gosta/stranke ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.

 

HOTEL, u slučaju da gost/stranka koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu, ili pak zamenu izvrši sam organizator/hotel, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih administrativnih troškova.

 

U slučaju odustanka jednog od gostiju – korisnika aranžmana, postoji obaveza doplate – primera radi, za jednokrevetnu sobu, dvokrevetni apartman umesto trokrevetnog i i sl. – a sve prema programu aranžmana i objavljenom cenovniku.

 

Promena (po želji gosta/stranke) ugovorenog mesta i datuma aranžmana, smeštajne jedinicesmeštajnog objekta, nedobijanje vize ili neblagovremeno dobijanje vize, i sl., smatra se odustajanjem gosta/stranke od aranžmana, u kom slučaju se primenjuju odredbe ovih uslova aranžmana.

Top